«Θέλουν να σας κάνουν καλά. Αλλοίμονο, εκεί φτάνει ο παραλογισμός των λογικών. Καλά, δηλαδή να γυρίσετε πίσω, έξω στην τέφρινη πραγματικότητα, να ξαναδήτε πίσω με την κρίσι του ακέραιου μυαλού την πιο αβάσταχτη, την πιο αρμολογημένη αλλόφρονη λογική της ζωής που σκοτώνει την ανθρώπινη καρδιά. [...] Μα τι θα βάλετε στη θέση του οράματος εσείς οι λογικοί; [...] Καλοπροαίρετοι γιατροί μου, αν επιμένετε να με γιατρέψετε από κάτι, γιατρέψτε με από την λογική».

Ρώμος Φιλύρας από το δρομοκαΐτειο

Unsuspecting

You unsuspecting ones, return to your cages,
your guilty tolerance awaits you.
Pay the cost of your every breath
and move, be you timorous, with caution.

You unsuspecting ones, sign but with blood
a pact with the rapist of passions
and if you can’t distinguish where the lie lies
it is in masqueraded truth.

You unsuspecting ones, look at the ad
of your products, on it is clearly written:
“Here are sold from a baby’s first cry
to what follows, be it of sorrow or joy.”

You unsuspecting ones, listen to your heart
a monotonous rhythm is fading
a rhythm for your ears alone
that you unsuspectingly named life.


Μετάφραση Γιάννης Γκούμας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου